ÄR DET NÅ­GON SOM HAR SETT LAI­NE

Hockeybibeln - - NEWS -

För­ra sä­song­en snac­ka­des det li­ka myc­ket om Pa­trik Lai­nes vild­vux­na, ­amish­lik­nan­de skägg som hans mål­skyt­te. Men i höst är det en an­nan per­son som har dykt upp i Winni­peg. Åt­minsto­ne till ut­se­en­det. Fin­län­da­ren ra­ka­de bort lur­vet i som­ras och pla­ne­rar in­te att åter­gå till sin gam­la look. Dess­utom har han lagt om kos­ten, le­gat i hård­trä­ning – och gått ner sex ki­lo.

– Jag äter ing­en skräp­mat läng­re, mind­re go­dis och soc­ker i all­män­het, sä­ger 20-åring­en till Winni­peg Sun.

Nu sik­tar su­per­ta­lang­en, som stänk­te in 44 bal­jor för­ra sä­song­en, på att spränga 50-målsval­len och över­ta tro­nen som NHL:s skyt­te­kung från Alek­sandr Ovetjkin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.