VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… Ken Hit­ch­cock läg­ger av som en av de mest fram­gångs­ri­ka coacher­na nå­gon­sin? Han vann Stan­ley Cup med Dal­las Stars för 19 år se­dan — och av­run­da­de ock­så kar­riä­ren i just Stars där han är den coach som gjort flest mat­cher (585) och ta­git flest vins­ter (319). 66-åring­en har va­rit NHL-coach i 22 år och ba­sat för Phi­la­del­p­hia Fly­ers, Co­lum­bus Blue Jac­kets och St Lou­is Blues, för­u­tom si­na to­talt åt­ta år i Stars. Han har ock­så va­rit med och vun­nit bå­de OS-guld och VM-guld med Ka­na­da. Hit­chock kom­mer dock in­te att läm­na hoc­keyn ut­an ska istäl­let ha en kon­sultroll i Stars. – Ken Hit­ch­cock är en ikon när det kom­mer till trä­na­re, sä­ger Stars GM Jim Nill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.