Tän­kerta­fajtomStan­leyCup

Hockeybibeln - - NEWS -

Nashvil­le Pre­da­tors var bäst av al­la i grundse­ri­en i fjol — så visst var res­pas­set mot Winni­peg Jets ”re­dan” i den and­ra slut­spels­run­dan nå­got av ett miss­lyc­kan­de.

Sam­ti­digt har det ska­pat en rätt re­jäl hung­er in­för den här ­sä­song­en och Pre­da­tors får le­va med en fa­vo­rit­stäm­pel.

Var­för? Ja, man var bäst i fjol, har la­get in­takt och sit­ter på skarp klass i al­la tre lag­de­lar­na:

Pek­ka Rin­ne vann Ve­zi­na ­Trop­hy som bäs­te mål­vakt i fjol.

PK Sub­ban, Mat­ti­as Ek­holm, ­Ro­man Jo­si och Ry­an El­li­as är ­an­sedd som li­gans bäs­ta topp fy­ra-upp­ställ­ning på back­si­dan.

Förs­ta­ked­jan med Filip Fors­berg, Ry­an Jo­han­sen och Vik­tor ­Ar­vids­son är bra — och även om det in­te finns nå­gon me­gastjär­na är det många som pro­du­ce­rar.

Pre­da­tors har al­la verk­tyg — och en stor re­vanschlus­ta ef­ter för­ra sä­song­en. Stan­ley Cup-po­ka­len finns in­om räck­håll.

Ek­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.