VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… Aus­tin Wat­son mis­sar ­sä­songsin­led­ning­en i år? I mit­ten av ju­ni ham­na­de ­Wat­son och hans flick­vän i en dis­pyt vid en ben­sin­mack. ­Ef­ter att vitt­nen rap­por­te­rat att Wat­son miss­hand­lat hen­ne greps han se­der­me­ra av po­li­sen. NHL val­de att själ­va gö­ra en ut­red­ning av hän­del­sen och ef­ter att ha för­hört Wat­son i bör­jan av sep­tem­ber så kom do­men: Wat­son stängs av un­der sä­song­ens 27 (!) ­förs­ta mat­cher och får ing­en lön ­un­der den ti­den.

— Av­stäng­ning­en föl­jer NHL:s sten­hår­da håll­ning i den här ty­pen av fall. Vi kom­mer ald­rig att tillå­ta den här ty­pen av upp­trä­dan­de, sa NHL-bos­sen Ga­ry Bett­man när han kom­men­te­ra­de do­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.