COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

MI­KE YEOS förs­ta he­la år som hu­vud­trä­na­re i Blues blev in­te alls som tänkt. Ef­ter en stark start ra­sa­de la­get ihop och pric­ken över i blev för­lus­ten mot Co­lo­ra­do Ava­lan­che i den 82:a och sista om­gång­en vil­ket för­kun­na­de att Blues mis­sa­de sitt förs­ta slut­spel på sju år. 45-åring­en, som ti­di­ga­re va­rit hu­vud­trä­na­re i Min­ne­so­ta Wild, får så­le­des le­va med en del press i år. Blues har ett så pass starkt lag att en slut­spels­miss till knap­past lär ses med bli­da ögon. Trup­pen är för­stärkt se­dan i fjol — så Yeo har ab­so­lut ma­te­ri­al för att nå slut­spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.