Slut­spel­med­väs­sa­dof­fen­siv?

Hockeybibeln - - NEWS -

Ef­ter att ha nått slut­spe­let i sex ra­ka år så ham­na­de St Lou­is Blues ut­an­för när av­gö­ran­det in­led­des i fjol. En stor an­led­ning till det var of­fen­si­ven. Topp­ked­jan med Vla­di­mir Ta­ra­sen­ko, Bray­den Schenn och ­Ja­den Sch­wartz gjor­de si­na po­äng — men bakom dem var det skräm­man­de tunt.

Där­för var det in­te kons­tigt att Blues var ak­ti­va i som­ras och upp­gra­de­ra­de just for­wards­si­dan. I Ry­an O’Reil­ly, Da­vid Per­ron, ­Ty­ler Bo­zak och Pa­trick Ma­roon får man in en kvar­tett som gjor­de 213 po­äng till­sam­mans i fjol.

Ny­för­vär­ven lär sä­ker­li­gen ock­så boos­ta upp det po­wer­play som var uselt för­ra vin­tern.

Blues har så­le­des gjort nå­got åt det som in­te fun­ge­rat (bred­den of­fen­sivt) och det känns som det bor­de bli ett snabbt åter­tåg som slutspelslag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.