VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… Pa­trik Lai­ne har skri­vit in sig i histo­rie­böc­ker­na un­der si­na två förs­ta år i NHL? Det fin­länds­ka un­der­bar­net är den blott sjun­de spe­la­ren ge­nom ti­der­na att gö­ra två 30-måls­sä­song­er in­nan han fyllt 20 år (han fyll­de det 19 april). Den sjät­te mars i vå­ras gjor­de Lai­ne sitt fjär­de (!) hat­t­rick i NHL, och han är den blott tred­je ton­å­ring­en i histo­ri­en att lyc­kas med det. Han har ock­så gjort po­äng i 15 (!) ra­ka mat­cher — vil­ket är den längs­ta po­ängs­vi­ten nå­gon­sin av en ton­å­ring. Lai­ne blev ock­så den yngs­te fins­ke spe­la­ren nå­gon­sin att gö­ra ett slut­spels­mål när han må­la­de 19 år och 357 da­gar gam­mal. Han är ock­så den förs­ta Eu­ro­pa-föd­da ton­å­ring­en att gö­ra 70 po­äng un­der en NHL-sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.