Enstor­hets­tid­vän­tar­förJets

Hockeybibeln - - NEWS -

Ef­ter att un­der fle­ra år sam­lat på sig en im­po­ne­ran­de ska­ra unga ta­lang­er och haft tå­la­mod med la­get så blom­ma­de änt­li­gen Winni­peg Jets ut i sin ful­la prakt i fjol.

Ef­ter ba­ra ett slut­spel på sex år se­dan flyt­ten från At­lan­ta så var Jets i fjol ett av li­gans bäs­ta och he­tas­te lag.

La­get tog sig he­la vägen till kon­fe­rens­fi­nal — men föll där mot upp­stic­ka­ren Ve­gas Gol­den Knights.

Allt ta­lar för att Jets går mot en ”stor­hets­tid” nu. Man har en stark kär­na med unga stjär­nor som in­te nått sin pri­me än­nu och man har lin­dat in dem i ett gäng på­lit­li­ga ve­te­ra­ner. Dess­utom finns fler unga spe­la­re i or­ga­ni­sa­tio­nen som är re­do att öka kon­kur­ren­sen fram­ö­ver.

Visst känns det som att Jets är i top­pen för att stan­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.