VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… Ana­heim Ducks kom­mer att pen­sio­ne­ra två num­mer den här sä­song­en? Klub­ben fi­rar 25 år och kom­mer att his­sa bå­de Paul Ka­riy­as num­mer 9 och Scott Ni­e­der­may­ers num­mer 27. Det sker 21 ok­to­ber och 27 feb­ru­a­ri.

— Paul var klub­bens förs­ta su­per­stjär­na och sat­te Ducks på kar­tan och gjor­de fan­sen en­tu­si­as­tis­ka med sin speed och si­na pass­ning­ar. Scott led­de oss till vår förs­ta Stan­ley Cup-ti­tel ef­ter en Conn Smyt­he Trop­hy-in­sats som kom­mer bli ihåg­kom­men hos oss för evigt, skrev ägar­na Hen­ry and Su­san Samu­e­li i ett press­med­de­lan­de när ny­he­ten pre­sen­te­ra­des.

Se­dan ti­di­ga­re häng­er Te­e­mu Se­län­nes num­mer 8 i ta­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.