COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

RICK TOC­CHET fick en minst sagt tuff start som ny coach i fjol då Coyo­tes för­lo­ra­de de el­va (!) förs­ta mat­cher­na. ­Ef­ter ny­år fick Toc­chet dock ord­ning på de­fen­si­ven och slut­spur­ten var stark. Nu har la­get spe­lat med Toc­chets sy­stem i ett år, många unga spe­la­re har bli­vit ett år äld­re och det har kom­mit in star­ka ny­för­värv — så det an­das stor op­ti­mism. Coyo­tes är in­ne i en ”re­build” och har sagt att det är ung­dom och fart som är de två sto­ra nyc­kelor­den. La­get bor­de ab­so­lut kun­na ta ett kliv i rätt rikt­ning den här ­sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.