VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… Hå­kan Loobs mål­re­kord för svens­ka spe­la­re un­der en ­sä­song alltjämt står sig? Den svens­ke for­war­den sköt 50 mål för Fla­mes 1987/88.

— Det var en fan­tas­tisk ­sä­song, bå­de för Fla­mes och för mig. Jag spur­ta­de or­dent­ligt i mål­skyt­tet de ­sista ­må­na­der­na i grund­spe­let och gjor­de väl­digt många mål då. Jag låg på 49 tills det var ­någ­ra mat­cher kvar och då kom den där be­röm­da jinx­en, sä­ger Loob till nhl.com.

I år är det 30 (!) år se­dan som Loob nåd­de den ma­gis­ka mål­grän­sen och ing­en an­nan svensk har allt­så lyc­kas skju­ta 50 full­träf­far i värl­dens bäs­ta li­ga. När­mast har Mar­kus Näslund (48 mål 2002/03) och Mats Sun­din (47 mål 1992/93) va­rit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.