COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

BILL PE­TERS tar över la­get i år se­dan Glen Gu­lut­zan fått kic­ken ef­ter Fla­mes mi­se­rab­la vin­ter i fjol. GM Brad Tre­living kän­de att det be­höv­des en ­nystart — och nöj­de sig in­te med att re­no­ve­ra i trup­pen, ut­an val­de ock­så att ploc­ka in en ny coach. Pe­ters har coachat Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­nes de fy­ra se­nas­te åren och har gott om er­fa­ren­het att lu­ta sig mot. 53-åring­en har sagt att han vill att Fla­mes ska spe­la med fart och med mer puck­in­ne­hav, vil­ket fått många fans att få till­ba­ka hop­pet. ­Of­fen­si­ven var svag i fjol, att få i gång den blir prio för Pe­ters.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.