Ska­tän­daen­nyFla­mes-lå­ga

Hockeybibeln - - NEWS -

För­ra sä­song­en är det ba­ra att dra ett streck över. Cal­ga­ry ­Fla­mes lyc­ka­des in­te alls och var fram­för allt im­po­ten­ta i of­fen­si­ven och ha­de ett uselt po­wer­play. Gre­jen var att Fla­mes än­då sköt väl­digt myc­ket, men ef­fek­ti­vi­ten var skräm­man­de låg (7,83 pro­cent).

Flop­pen i fjol gjor­de att Fla­mes val­de att gö­ra om en hel del ­in­för den här sä­song­en — in­te minst of­fen­sivt där man ploc­kat in Ja­mes Ne­al från Ve­gas Gol­den Knights. For­war­den är ­in­te ba­ra den där ut­präg­la­de mål­skyt­ten som la­get så väl be­hö­ver, ut­an har ock­så spe­lat två ra­ka Stan­ley Cup-fi­na­ler och kom­mer där­för bi­dra med en dos vinnar­men­ta­li­tet.

Klub­ben har ock­så an­li­tat Bill Pe­ters som ny coach — och han har fått med sig bå­de No­ah Ha­ni­fin och Eli­as Lind­holm från Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­nes. Ny coach och en spet­sad of­fen­siv allt­så. Tänds en ny lå­ga i Fla­mes den här vin­tern?

Ne­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.