COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

TODD MCLEL­LAN är pres­sad in­för den här sä­song­en. Han har ta­git sig till slut­spel sju av si­na tio sä­song­er som hu­vud­trä­na­re, men ef­ter att ha sett ut att va­ra på rätt väg med Oi­lers för två år se­dan — förs­ta slut­spe­let på el­va år — så var för­ra vin­tern ett stort steg bak­åt och Oi­lers var he­la 17 po­äng ifrån en slut­spels­bil­jett. Un­der som­ma­ren så har sta­ben kring McLel­lan bytts ut för att få det kant­ran­de skep­pet på rätt köl. Tå­la­mo­det känns dock in­te enormt i klub­ben — en ri­sig start på hös­ten kan in­ne­bä­ra att McLel­lan sit­ter löst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.