VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… Da­ni­el och Hen­rik Se­din har valt att läg­ga skrid­skor­na på hyl­lan? Tvil­ling­ar­na spe­la­de i Ca­nucks i he­la NHL-kar­riä­ren och är två av klub­bens störs­ta spe­la­re nå­gon­sin. Hen­rik stan­na­de på 1 070 po­äng på 1 330 mat­cher me­dan Da­ni­el no­te­ra­de 1 041 po­äng på 1 306 mat­cher. Japp, de stan­na­de på sam­ma po­äng­snitt: 0,8. De är de två spe­lar­na som spe­lat flest mat­cher och gjort flest po­äng i Ca­nucks nå­gon­sin. Hen­rik har gjort flest as­sist (830) och har spe­lat flest mat­cher i rad (679) i klub­ben, me­dan Da­ni­el gjort flest mål (393), matchvin­nan­de mål (86), po­wer­play-mål (138) och över­tids­mål (16). Du­on fick ald­rig vin­na nå­gon Stan­ley Cup, men var i fi­nal 2011.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.