COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

GE­RARD GAL­LANT är re­dan hel­gon­för­kla­rad ef­ter en sä­song i Ve­gas. Det var till och med tal om att re­sa en sta­ty över ho­nom — men det blev ing­et av det till slut. Idéen med att namn­ge en ga­ta le­ver dock alltjämt, sägs det. Med tan­ke på att Gal­lant ha­de ett helt nytt lag (som på papp­ret in­te skräm­de nå­gon alls) så kan för­ra sä­song­en ba­ra stämp­las som en en­da stor suc­cé. Gal­lants skick­lig­het som coach är väl­känd — men nu lyc­ka­des han med ett till sy­nes omöj­ligt upp­drag. Att föl­ja upp ma­gin i fjol blir mer el­ler mind­re omöj­ligt. El­ler...?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.