FAN­TAS­TISK LÖSNING

Hockeybibeln - - NEWS -

Dal­las-stjär­nan Alex­an­der Ra­du­lovs match­trö­ja i för­sä­songs­mö­tet med Flo­ri­da satt in­te som den skul­le – den var på tok för li­ten. I pa­u­sen mel­lan förs­ta och and­ra pe­ri­o­den kräv­de han där­för att få by­ta till en ny, men ma­te­ri­a­lar­na – som ha­de slar­vat med stor­le­ken – sak­na­de en ex­tra i re­serv.

Då kom de på den bril­jan­ta idén att springa upp på läk­ta­ren och se om nå­gon sup­por­ter bar en Ra­du­lov-trö­ja.

– Plöts­ligt ste­ga­de en ma­te­ri­a­la­re fram till mig och frå­ga­de vil­ken tröj­stor­lek jag ha­de. Jag sva­ra­de XL och då und­ra­de han om Ra­du­lov kun­de få lå­na match­trö­jan jag ha­de på mig i de två sista pe­ri­o­der­na, sä­ger Dal­las-en­tu­si­as­ten Le­vi Pat­ton till USA To­day.

Sva­ret blev ja, och när rys­sen skrin­na­de ut på isen igen ha­de han myc­ket rik­tigt bytt till sup­por­terns trö­ja i stäl­let.

– Ef­teråt sök­te de upp mig igen och gav till­ba­ka den, all­de­les ge­nom­svet­tig. Jag kan läg­ga till att luk­ten in­te var den bäs­ta hel­ler, sä­ger Pat­ton.

Men han fick ett min­ne för li­vet och nu­me­ra häng­er trö­jan, som sig­ne­ra­des av Ra­du­lov, in­ra­mad hem­ma på väg­gen.

Le­vi Pat­ton lå­na­de ut sin match­trö­ja till Dal­las­stjär­nan Alex­an­der Ra­du­lov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.