N H L : S N YA S T J Ä R N S K O T T : GRITTY

Hockeybibeln - - NEWS -

Phi­la­del­p­hia Fly­ers ha­de in­te haft en mas­kot se­dan 1976, men an­ställ­de för­ra året en ex­pert in­om om­rå­det (ja, det finns tyd­li­gen så­da­na) för att änd­ra på det. Ef­ter att ha ana­ly­se­rat över 100 oli­ka ­för­slag be­slu­ta­de sig klub­ben ti­di­ga­re i höst för att in­tro­du­ce­ra…

”Gritty”. En lur­vig, orange, ode­fi­ni­er­bar va­rel­se – med en upp­syn så vild att ing­en läm­nas obe­rörd. Mäng­der av oli­ka re­ak­tio­ner syn­tes i so­ci­a­la me­di­er ef­ter lan­se­ring­en, men en ge­men­sam näm­na­re skul­le kun­na ko­kas ner till skräck­blan­dad för­tjus­ning.

På noll­tid blev ”Gritty” en enorm vi­ral suc­cé, bjöds in till mor­gon­sof­for och talkshows runt om i USA – och vis­sa Fly­ers-sup­port­rar val­de till och med att ta­tu­e­ra sig med mas­ko­tens gal­na an­le­te som mo­tiv.

Mighty Ducks-log­gan gör come­back. Co­lo­ra­dos tred­je­ställ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.