EN DRÖM FÖR AL­LA NOSTALGIKER

Hockeybibeln - - NEWS -

Hart­ford Wha­lers till­ba­ka i NHL?

Va!? Gör Hart­ford come­back i NHL? By­ter Ana­heim till­ba­ka till den klas­sis­ka Mighty Ducks-log­gan? Åter­går Ari­zo­na till sin gal­na 90-tals­de­sign igen?

Nja, in­te på per­ma­nent ba­sis – men det stäm­mer att vi får se en hel del no­stal­gis­ka trö­jor i värl­dens bäs­ta hoc­key­li­ga i vin­ter.

För­ra sä­song­en var tred­je­ställ in­te tillåt­na i NHL, men nu är det fritt fram igen – och fle­ra klub­bar pas­sar på att hyl­la sin histo­ria.

Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­nes kom­mer ex­em­pel­vis att spe­la två mat­cher med Hart­ford Wha­lers tra­di­tion­styng­da dräk­ter. Det var ju från Hart­ford som klub­ben flyt­ta­des till Ra­le­igh, North Ca­ro­li­na, för li­te drygt 20 år se­dan. Mot­stån­da­re i bå­da mat­cher­na blir för­stås Wha­lers gam­la är­ke­ri­val Boston Bru­ins.

Winni­peg.

Ari­zo­na.

Is­lan­ders.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.