COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

BRU­CE CAS­SI­DY har fått Bru­ins på bra köl se­dan han tog över som hu­vud­trä­na­re för två och ett halvt år se­dan. La­get gjor­de en stor­sä­song i fjol och fun­ge­ra­de bå­de of­fen­sivt och de­fen­sivt trots att Cas­si­dy stop­pa­de in en hel hög med roo­ki­es i upp­ställ­ning­en. I år är tan­ken att byg­ga vi­da­re på la­get som sat­tes i fjol, lå­ta de unga spe­lar­na växa in än­nu mer i spe­let och se till att la­get tar fler kliv fram­åt. Cas­si­dy har sagt att han tror att det här är ett lag som kan vin­na Stan­ley Cup — och med tan­ke på fjol­å­ret känns det in­te ore­a­lis­tiskt alls.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.