VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… Boston Bru­ins kom­mer att hyl­la en gam­mal le­gen­dar i vin­ter? Den 29 no­vem­ber kom­mer trö­ja num­mer 16 att his­sas till ta­ket — och den till­hör­de Rick Midd­le­ton. Det var 30 (!) år se­dan han slu­ta­de spe­la för Bru­ins — så det är en hyll­ning som dra­git ut på ti­den. Midd­le­ton gjor­de 898 po­äng på 881 mat­cher med Bru­ins och är där­med en av klub­bens mest fram­gångs­ri­ka spe­la­re nå­gon­sin. Han var dess­utom lag­kap­ten un­der ­si­na tre sista sä­song­er.

Midd­le­ton blir den elf­te spe­la­ren att få sitt num­mer pen­sio­ne­rat. De övri­ga är ­Lio­nel Hit­ch­man, Dit Clap­per, Ed­die Sho­re, Milt Schmidt, Bob­by Orr, John­ny Bu­cyk, Phil Es­po­si­to, Ray Bour­que, Ter­ry O’Reil­ly och Cam Ne­ely.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.