Byg­ger fören ny stor­hets­tid

Hockeybibeln - - NEWS -

25 ra­ka slut­spel — det var en mäk­tig svit för Detro­it Red Wings. Sam­ti­digt är det histo­ria nu och det går in­te le­va på gam­la me­ri­ter. Red Wings har mis­sat slut­spe­let de två se­nas­te åren — och är in­ne i en om­byg­gad och för­yng­ring av la­get. Det är dock ing­en to­tal om­bygg­nad. GM Ken Hol­land vill skyn­da lång­samt, har sagt att det är vik­tigt att ha ve­te­ra­ner i la­get som kan slus­sa in de nya, och är ock­så tyd­lig med att unga spe­la­re in­te ba­ra ska ges chan­sen för att de är unga ut­an att de mås­te för­tjä­na sin plats ock­så.

Hol­land är ock­så tyd­lig med att han vill byg­ga om — men att han in­te vill att la­get ska bli slag­kraf­tigt om fem år, ut­an ti­di­ga­re än så.

Red Wings byg­ger för en ny stor­hets­tid — men li­tar fort­fa­ran­de till en hel del gam­la rä­var.

Är re­no­ve­ring­en som görs nu verk­li­gen till­räck­lig?

Vanek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.