COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

JEFF BLAS­HILL går in på sitt sista kon­trakt­sår och har en del att be­vi­sa i år. 44-åring­en, som le­der Red Wings för fjär­de året i rad, har fått kri­tik för att prak­ti­se­ra ett all­de­les för de­fen­sivt spel­sy­stem och för att spe­la de unga ta­lang­er­na för li­te vil­ket häm­mar de­ras ut­veck­ling. Red Wings är in­ne i en ”re­build” och be­hö­ver ­ut­veck­ling på just de unga spe­lar­na — och blom­mar in­te någ­ra av ta­lang­er­na den här sä­song­en så kan Blas­hill hänga löst. Red Wings är va­na vid att va­ra en vin­nan­de or­ga­ni­sa­tion och tå­la­mo­det lär knap­past va­ra enormt...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.