Byg­ger vi­da­re på vas­sa spur­ten

Hockeybibeln - - NEWS -

Flo­ri­da Pant­hers le­ve­re­ra­de en mäk­tig slut­spurt i vint­ras när klub­ben vann 25 av de av­slu­tan­de 35 mat­cher­na (bäst i NHL till­sam­mans med Winni­peg Jets un­der det tids­span­net), men mis­sa­de slut­spe­let med en po­äng.

Spur­ten ska­par dock för­hopp­ning­ar in­för den här sä­song­en i och med att det vi­sa­de vad la­get är ka­pa­belt till.

Pant­hers har kvar he­la trup­pen från i fjol och har kryd­dat den med KHL-stjärn­bac­ken Bog­dan Ki­se­le­vitj och på­lit­li­ge NHL-mål­skyt­ten Mi­ke Hoff­man och är där­med in­te ba­ra in­tak­ta ut­an även för­stärk­ta. Kon­ti­nu­i­te­ten är ing­en till­fäl­lig­het. GM Da­le Tal­lon är med­ve­ten om att om­sätt­ning­en har va­rit hög i klub­ben ti­di­ga­re men det för­sö­ker han nu änd­ra på.

Be­ta­lar det sig re­dan den här sä­song­en...?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.