VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… Pant­hers-för­vär­vet Mi­ke Hoff­man läm­na­de Ot­ta­wa ­un­der upp­märk­sam­ma­de for­mer? Då­va­ran­de Se­na­tors­stjär­nan Erik Karls­son och hans fru Melin­da ha­de be­rät­tat om den svå­ra ti­den ef­ter att ha för­lo­rat ett barn un­der gra­vi­di­te­ten, och i sam­band med det kom upp­gif­ter om att pa­ret skul­le ha tra­kas­se­rats av Mo­ni­ka ­Ca­ryk, flick­vän till lag­kam­ra­ten Hoff­man.

— Mo­ni­ka Ca­ryk har i upp­re­pa­de med­de­lan­den ut­tryckt att hon vil­le se min oföd­da son död. Hon har även ut­tryckt att hon vill se mig död och att nå­gon bor­de ”ta hand om” min mans ben och av­slu­ta hans kar­riär, sa Melin­da.

Det led­de till att Mi­ke Hoff­man blev trej­dad — och att han spe­lar i Pant­hers i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.