Mång­afrå­gor–väl­digt­fåsvar

Hockeybibeln - - NEWS -

För­ra sä­song­en blev ett re­jält bot­ten­napp för klas­sis­ka Montre­al Ca­na­di­ens som mis­sa­de slut­spe­let för and­ra gång­en de tre ­se­nas­te åren. GM Marc Ber­ge­vin har dock in­te ve­lat ta­la om att man ska ­gö­ra nå­gon ”re­build” ut­an han tryc­ker på att det finns en ung stom­me i la­get som han vill sat­sa på. Lyf­ter Ca­na­di­ens i år? Tvek­samt — för det finns frå­ge­tec­ken i al­la tre lag­de­lar­na: Kan topp­mål­vak­ten Ca­rey Price — som ha­de en svag sä­song i fjol — stud­sa till­ba­ka?

Hur ska för­sva­ret fun­ge­ra ut­an Shea We­ber som in­te kan spe­la för­rän i de­cem­ber på grund av re­hab ef­ter en ope­ra­tion?

Hur skarp blir of­fen­si­ven ut­an Max Pa­ci­o­ret­ty som skic­kats iväg till Ve­gas Gol­den Knights?

Många frå­gor, väl­digt få svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.