VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… ny­för­vär­vet Max Do­mi ham­na­de i re­jält blåsvä­der i sin förs­ta match för klub­ben? I förs­ta trä­nings­mat­chen ham­na­de han i en schism med Flo­ri­da Pant­hers stjärn­back Aa­ron Ek­blad. Do­mi kas­ta­de hands­kar­na men det gjor­de in­te Ek­blad (som har en histo­rik med en del hjärn­skak­ning­ar) — men Do­mi gav sig på ­ho­nom än­då och slog ho­nom blo­dig i an­sik­tet. Do­mi fick ­re­jäl kri­tik från Pant­hers-läg­ret och kal­la­des re­spekt­lös. NHL såg in­te hel­ler med bli­da ögon på in­ci­den­ten och stäng­de av Do­mi res­ten av för­sä­song­en. Max Do­mi är son till gam­le NHL-fightern Tie Do­mi som ock­så satt på läk­ta­ren i mat­chen. Vad är det man sä­ger... så­dan far, så­dan son?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.