COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

GUY BOUCHER har san­ner­li­gen ing­en lätt si­tu­a­tion att hands­kas med i Se­na­tors. ­As­si­ste­ran­de GM Ran­dy Lee har slu­tat ef­ter brottsan­kla­gel­ser, Mi­ke Hoff­man fick ­läm­na ef­ter att hans flick­vän och Erik Karls­sons fru ham­nat i schism och he­la vå­ren och som­ma­ren har va­rit en en­da stor dis­kus­sion om Erik Karls­sons fram­tid i klub­ben. Ing­en lugn och ro allt­så. Till det så gjor­de Se­na­tors en rik­tigt usel sä­song i fjol. För­ut­sätt­ning­ar­na kun­de allt­så va­ra gynn­sam­ma­re för Boucher — minst sagt. Åter­står att se hur slag­kraf­ti­ga Sens blir i vin­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.