De­fen­si­ven To­ron­tos akil­les­häl

Hockeybibeln - - NEWS -

Map­le Le­afs vann kam­pen om mark­na­des he­tas­te spe­la­re när man knöt till sig su­per­stjär­nan John Ta­vares. Han gör la­gets re­dan gif­ti­ga an­fall än­nu skar­pa­re — så of­fen­sivt är det ing­en som är ­oro­lig. Frå­gan är ba­ra om klub­ben har bac­kar­na som krävs för att grä­va sig dju­pa­re in i slut­spe­let. Många tviv­lar.

Map­le Le­afs har ing­en stjärn­back som många and­ra topp­lag — och bakom Mor­gan Ri­el­ly är det minst sagt tunt med kom­pe­tens.

Blir det så att Map­le Le­afs off­rar nå­gon i sin väl­bär­ga­de of­fen­siv för att få in förste­back av klass? In­te omöj­ligt. Den vun­na ­kam­pen om John Ta­vares öpp­nar för att kun­na släp­pa nå­gon ­of­fen­siv pjäs för att fyl­la ett vik­tigt hål i upp­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.