COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

MI­KE BABCOCK gör en spän­nan­de re­sa med Map­le Le­afs och la­get har bli­vit bätt­re för var­je år se­dan han tog över. La­get har ta­git 69, 95 och 105 po­äng un­der hans tre sä­song­er vid rod­ret. Nu är det dags att ta näs­ta steg i slut­spe­let ock­så där Map­le Le­afs åkt ut i förs­ta run­dan de två se­nas­te åren. Babcock är duk­tig på att fo­ga in al­la i sy­ste­met — och kan han fort­sät­ta få för­svars­spe­let att va­ra okej trots svagt man­skap så är myc­ket vun­net. Fram­åt finns det så myc­ket klass att of­fen­si­ven mer el­ler mind­re spra­kar av sig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.