VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… To­ron­to Map­le Le­afs far­mar­lag To­ron­to Mar­li­es blev ­Cal­der Cup-mäs­ta­re för­ra ­sä­song­en? Mäs­tar­la­get in­ne­höll he­la sju (!) svens­ka spe­la­re: Ti­mot­hy Lil­je­gren, Cal­le ­Rosén, Andre­as Borg­man (ska­dad på slu­tet), Pi­er­re ­Eng­vall, Andre­as Johns­son, Carl Grund­ström och Dmytro ­Ti­ma­sjov. Fle­ra av svens­kar­na ha­de sto­ra och be­ty­dan­de ­rol­ler i la­get — och vas­sast av al­la var Andre­as Johns­son. 24-åring­en ut­sågs till he­la slut­spe­lets mest vär­de­ful­la spe­la­re ef­ter att ha pro­du­ce­rat 24 po­äng på 16 mat­cher. Johns­son stod ock­så för två mål och en as­sist i den sjun­de och av­gö­ran­de fi­nal­mat­chen mot Tex­as Stars som vanns med kom­for­tab­la 6—1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.