COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

ROD BRIND’AMOUR har ef­ter sju år som as­si­ste­ran­de trä­na­re fått ta över hu­vud­an­sva­ret i bå­set den här sä­song­en och där­med blir det en nystart i or­ga­ni­sa­tio­nen med ny GM, ny trä­na­re och en bunt nya spe­la­re. Brind’Amour sat­te sin prä­gel di­rekt ge­nom att sät­ta ett C på trö­jan hos Jus­tin Wil­li­ams. Hur­ri­ca­nes har mis­sat slut­spel de nio (!) se­nas­te åren — men har ett ungt och spän­nan­de lag boostat med nya ta­lang­er till i år så det finns en spän­nan­de po­ten­ti­al in­för fram­ti­den. Just nu hand­lar myc­ket om att byg­ga ett lag på sikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.