VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… Victor Rask mis­sar sä­songsin­led­ning­en av en minst sagt ud­da an­led­ning? Den svens­ke cen­tern skar sig hem­ma i kö­ket när han skul­le la­ga mat. Det var när han skul­le skä­ra söt­po­ta­tis som olyc­kan var fram­me. Victor fick sto­ra sår på lill- och ring­fing­ret och tving­a­des åka till sjuk­hu­set för att sy — och en­ligt rap­por­ter­na så mis­sar han nu fle­ra må­na­der av NHL-sä­song­en. Oer­hört tungt för Rask som dess­utom ha­de det tungt hoc­key­mäs­sigt i fjol och som skul­le stud­sa till­ba­ka i år, men som allt­så får sit­ta vid si­dan om i in­led­ning­en — och dess­utom får säl­la sig till ska­ran id­rotts­män som rå­kat ut för ud­da och osan­no­li­ka id­rotts­ska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.