VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… Co­lum­bus Blue Jac­kets är det en­da av la­gens i da­gens NHL som in­te har vun­nit ­nå­gon slut­spels­se­rie? La­get har va­rit i slut­spel fy­ra ­gång­er, men har tors­kat i förs­ta run­dan var­je gång. La­get kom in i NHL år 2000 och gick till slut­spel för förs­ta gång­en un­der åt­ton­de sä­song­en (2008/09), men åk­te då ut i fy­ra ra­ka mat­cher mot Red Wings. Ef­ter fy­ra nya år ut­an slut­spel så har Blue Jac­kets va­rit i slut­spel tre gång­er de fem se­nas­te åren, men åkt i förstarun­dan mot Pitt­burgh Pen­gu­ins två gång­er och Washing­ton Ca­pi­tals en gång. Det kan jäm­fö­ras med fjol­å­rets ex­pan­sions­lag Ve­gas Gol­den Knights som gick till slut­spel och Stan­ley Cup-fi­nal di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.