COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

JOHN TOR­TO­REL­LA har gjort suc­cé i Blue Jac­kets. När han an­li­ta­des trod­de många att klub­ben skul­le sjun­ka ner i ski­ten or­dent­ligt — men istäl­let har la­get blom­mat un­der den kon­tro­ver­si­el­le trä­na­ren. I sep­tem­ber be­lö­na­des han ock­så med ett nytt två­års­av­tal och fick i sam­band med det stort be­röm av GM Jar­mo Ke­kälä­i­nen kring hur han fått la­get att lyf­ta med sin pas­sion och vil­ja. Tor­to­rel­la har sto­ra de­lar av trup­pen in­takt och kan så­le­des fort­sät­ta byg­ga på det han star­tat. Blir det slut­spel för tred­je året i rad?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.