J* klar vil­ken målskörd, D ev ils

Hockeybibeln - - NEWS -

Ef­ter fem år av miss­lyc­kan­den så lyc­ka­des New Jer­sey De­vils änt­li­gen ta sig till slut­spel i fjol. Det kan klub­ben tac­ka Tay­lor Hall för. For­war­den var helt fe­no­me­nal i fjol. Han gjor­de 93 po­äng (40 po­äng mer än året in­nan), var 41 (!) po­äng fö­re två­an Ni­co Hi­schi­er i in­ter­na po­äng­li­gan och vann ock­så Hart Trop­hy som li­gans mest vär­de­ful­le spe­la­re för sitt lag.

De­vils gjor­de 243 mål för­ra sä­song­en — en re­jäl ök­ning från de 180 mål la­get gjor­de sä­song­en in­nan dess. Ja, Halls of­fen­siv ha­de stor del i det där. Or­kar då Tay­lor Hall bä­ra De­vils till slut­spel igen? In­te alls omöj­ligt. Un­der­stö­det bor­de näm­li­gen bli än­nu skar­pa­re i år. Många ­roo­ki­es i fjol im­po­ne­ra­de — och bör kun­na ta ett steg till i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.