VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… New Jer­sey De­vils ha­de stor hjälp av si­na roo­ki­es i fjol? ­La­get val­de att släp­pa fram många nya spe­la­re — och de gjor­de to­talt 156 po­äng till­sam­mans vil­ket var näst bäst i NHL (Boston Bru­ins var bäst med 174 po­äng från roo­ki­es). Två spe­la­re stod ut ex­tra. 2017 års draf­tet­ta Ni­co Hi­schi­er led­de förs­ta­ked­jan och le­ve­re­ra­de 52 po­äng, fem­te bäst av li­gans roo­ki­es. För­re col­le­ge­stjär­nan Will But­cher gjor­de 44 po­äng vil­ket var bäst bland roo­kie-bac­kar i li­gan. And­ra roo­ki­es som le­ve­re­ra­de en hel del po­äng i fjol in­klu­de­ra ­Jesper Bratt, 35 po­äng, och Bla­ke Co­le­man, 25 po­äng. Den här kvar­tet­ten ska­par stor fram­tids­tro i De­vils — och för­vän­tas bil­da en vik­tig stom­me i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.