COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

DA­VE HAK­STOL är in­te spe­ci­ellt po­pu­lär bland Fly­ers-fan­sen. Det till stor del på grund av att han, en­ligt fan­sen, fa­vo­ri­se­rar en del ve­te­ra­ner fram­för klub­bens lo­van­de ta­lang­er. Det går dock in­te att för­ne­ka att Fly­ers känns på rätt väg nu — och det är just tack va­re de unga spe­lar­na på fram­marsch, fram­för allt Ivan Pro­vo­rov, Shay­ne Gos­tis­be­he­re och ­No­lan Pa­trick, men även Os­kar Lind­blom och Tra­vis Ko­necny. Hak­stol har just nu en in­tres­sant mix av yng­re och äld­re att ar­be­ta med — och allt an­nat än slut­spel den här vin­tern vo­re ett miss­lyc­kan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.