VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… Phi­la­del­p­hia Fly­ers har re­kor­det för längs­ta svit ut­an för­lust? 1979/80 spe­la­de Fly­ers 35 ra­ka mat­cher ut­an att för­lo­ra, där man vann 25 mat­cher och spe­la­de tio oav­gjor­da. Den svi­ten gäl­ler al­la mat­cher, bå­de bor­ta och hem­ma, men när det gäl­ler renod­la­de hem­ma- och bor­t­as­vi­ter så är det Montre­al Ca­na­di­ens som re­ge­rar. La­get har re­kor­det för flest mat­cher ut­an för­lust bå­de på hem­ma­plan (34 ra­ka mat­cher 1976/77) och på bor­ta­plan (23 mat­cher 1974/75). Den längs­ta vinstt­ren­den har Pitts­burgh Pen­gu­ins som vann 17 ra­ka mat­cher 1992/93. Den längs­ta för­lust­svi­ten är på 17 mat­cher — och har in­träf­fat två gång­er: Washing­ton Ca­pi­tals 1974/75, San Jo­se Sharks 1992/93.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.