Peng u in s blir ut­ma­na­re igen

Hockeybibeln - - NEWS -

Det blev ing­en tred­je ra­ka Stan­ley Cup-ti­tel för Pitts­burgh ­Pen­gu­ins för­ra sä­song­en då la­get åk­te ut mot bli­van­de mäs­tar­na Washing­ton Ca­pi­tals i den and­ra run­dan.

Det är dock svårt att ta­la om miss­lyc­kan­de — la­get har vun­nit två år i rad där man haft mar­gi­na­ler med sig och i fjol gri­na­de de i stäl­let emot.

Pen­gu­ins får sat­sa på att ta tre tit­lar på ­fy­ra år istäl­let — vil­ket in­te alls känns som en omöj­lig­het.

Till i år är i prin­cip he­la la­get in­takt — och man har ock­så ad­de­rat ve­te­ran­bac­ken Jack John­son för att öka den ­de­fen­si­va slagstyr­kan yt­ter­li­ga­re.

Pen­gu­ins blir ett topp­lag igen — led­da av li­gans bäs­ta cen­ter­duo i Sid­ney Cros­by och Jev­ge­nij Mal­kin.

Cros­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.