COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

MI­KE SUL­LI­VAN kan ju knap­past va­ra miss­nöjd med si­na knap­pa tre år i Pen­gu­ins även om det blev ett tufft ut­tåg mot Washing­ton Ca­pi­tals i vå­rens slut­spel. In­nan dess ha­de la­get två ra­ka Stan­ley Cup-seg­rar — som Sul­li­van fått myc­ket kredd för — och la­get är alltjämt ett topp­lag och en av fa­vo­ri­ter­na till att vin­na Stan­ley Cup. Sul­li­van var be­svi­ken över att sä­song­en tog slut så fort i fjol och har funderat myc­ket över vad la­get kan för­bätt­ra — så räk­na in­te med ett lag som tar nå­got för gi­vet trots al­la fram­gång­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.