VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… Pitts­burgh Pen­gu­ins fy­ra bäs­ta po­äng­ploc­ka­re ha­de den högs­ta to­tal­sum­man i NHL i fjol? Jev­ge­nij Mal­kin (98), Phil Kes­sel (92), Sid­ney Cros­by (89) och Kris Le­tang (51) sam­la­de ihop 330 po­äng — och var där­med li­gans främs­ta po­äng­kvar­tett. Tvåa i sam­ma sta­tistik var Phi­la­del­p­hia Fly­ers. Där sam­la­de kvar­tet­ten Clau­de Gi­roux (102), Ja­kub Vo­ra­cek (85), Se­an Coutu­ri­er (76) och Shay­ne Gos­tis­be­he­re (65) ihop 328 po­äng. Käns­lan är att Pen­gu­ins kan ta hem den där ti­teln igen — för Mal­kin, Kes­sel, Cros­by och Le­tang lär spru­ta in po­äng även den här sä­song­en och det är ing­en tve­kan om att det finns fler po­äng i fram­för allt Sid­ney Cros­by som har ka­pa­ci­tet att nå 100-po­ängs­pla­tån i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.