Blir vär­re in­nan det blir bätt­re

Hockeybibeln - - NEWS -

Lö­ne­ta­ket har ­sla­git hårt mot Chi­ca­go­klub­ben de se­nas­te åren. Ef­tersom det finns fle­ra stjär­nor med tunga kon­trakt har fle­ra spe­la­re fått skep­pas iväg för att få ihop siff­ror­na. Det kun­de in­te hål­la hur länge som helst och i fjol, ef­ter nio ra­ka slut­spel, sprack det.

Då är frå­gan — finns kraft att slå till­ba­ka? Tvek­samt. Stjär­nor som To­ews och Se­abrook är på ned­gång i kar­riä­ren, Keith stod in­te att kän­na igen i fjol och mål­vak­ten Craw­ford var ska­dad hal­va ­sä­song­en och det finns frå­ge­tec­ken kring hans sta­tus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.