Lyf­tet­lo­var­gott­för­fram­ti­den

Hockeybibeln - - NEWS -

Vil­ken åter­upp­stån­del­se, Co­lo­ra­do Ava­lan­che! Ef­ter att har va­rit rent ut sagt klapp­kas­sa för två år se­dan där man kom sist, gjor­de minst mål, släpp­te in flest mål och ha­de li­gans sämsta po­wer­play så lyc­ka­des man med en re­mara­ka­bel för­vand­ling och blev ett slutspelslag i fjol.

Ök­ning­en från 48 till 95 po­äng in­ne­bar att man ba­ra var en ­po­äng från att för­dubb­la po­ängs­kör­den. La­get gjor­de 90 (!) fler mål i fjol än sä­song­en in­nan. För­ra som­ma­rens mör­ker är ut­bytt mot stark fram­tids­tro — in­te ba­ra för lyf­tet i fjol, ut­an ock­så med tan­ke på ål­ders­struk­tu­ren i trup­pen.

Det vim­lar av unga spe­la­re på stark fram­marsch, fle­ra roo­ki­es im­po­ne­ra­de stort i fjol och den så gif­ti­ga förs­ta­ked­jan be­står av Nat­han MacKin­non, 23, Mik­ko Ran­ta­nen, 22, och Gabri­el Lan­de­skog, 26.

Japp, vägen upp­åt är öp­pen...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.