COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

JA­RED BEDNAR har san­ner­li­gen haft en spe­ci­ell start på NHL-kar­riä­ren. För två år ­se­dan fick han med kort var­sel ta över Ava­lan­che ef­ter att Pa­trick Roy hop­pat av — och med noll för­be­re­del­ser så blev det ock­så en re­kor­du­sel ­sä­song för la­get som slu­ta­de sist i he­la li­gan. I fjol fick han stop­pa in mas­sor av roo­ki­es i upp­ställ­ning­en — och led­de ge­nom ett mi­ra­kel la­get till slut­spel. In­te mer än rätt att han no­mi­ne­ra­des till Jack Adams Award ef­ter la­gets upp­ryck­ning. Nu vän­tar tred­je året — förs­ta året med rik­ti­ga för­vänt­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.