VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… la­gets of­fen­si­va lyft mel­lan förr­för­ra och för­ra sä­song­en var den störs­ta i he­la NHL? La­get gjor­de 90 mål fler i fjol jäm­fört med sä­song­en in­nan, ing­et an­nat lag kun­de mat­cha den ök­ning­en. Två sto­ra an­led­ning­ar till lyf­tet — för­u­tom att la­get fick i gång en förs­ta­ked­ja som hit­ta­de ke­mi — var att man lyc­ka­des bätt­re i po­wer­play och med skot­tef­fek­ti­vi­te­ten. För två år se­dan var Ava­lan­che sämst i bå­de po­wer­play (12,6 %) och skot­tef­fek­ti­vi­tet (7,2 %), me­dan la­get var åt­ta i po­wer­play (21,9 %) och trea i skot­tef­fek­ti­vi­tet (10,5 %) i fjol. Ava­lan­che var ett av la­gen som ha­de störst pro­duk­tion från spe­la­re som var 23 år el­ler yng­re i fjol, så det finns än­nu mer po­ten­ti­al att krä­ma ur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.