26. STE­VEN STAM­KOS 15. SERGEJ BOBROV­SKIJ

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Tam­pa Bay Light­ning.

Po­si­tion: Cen­ter. Ål­der: 28 år. Land: Ka­na­da. Ska­dor och sjuk­do­mar har ta­git sin tri­but, men Tampa­kap­te­nen är fort­fa­ran­de en ohygg­lig ”sni­per”, och har dess­utom vi­sat sig va­ra just den t yp av play­ma­ker Ni­ki­ta Kuche­rov be­hö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.