18. BRENT BURNS

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: San Jo­se Sharks.

Po­si­ton: Back. Ål­der: 33 år. Land: Ka­na­da. Det har fort­fa­ran­de in­te sjun­kit in att NHL:s mot­sva­rig­het till Bus­ter-hjäl­ten Su­per Mac ska kam­pe­ra ihop med Erik Karls­son i år. De är tvek­löst li­gans mest monst­ru­ö­sa back­par se­dan Scott Nei­der­may­er och Chris Prong­er vann cu­pen åt Ana­heim 2007.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.