17. JOHN TA­VARES

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: To­ron­to Map­le Le­afs.

Po­si­tion: Cen­ter. Ål­der: 28 år. Land: Ka­na­da. Ef­ter näs­tan ett de­cen­ni­um i Is­lan­ders, klub­ben som val­de ho­nom som draf­tet­ta 2009, har Ta­vares nu an­slu­tit till sitt gam­la fa­vo­rit­lag i barn­do­men. Det ska bli väl­digt in­tres­sant att se vad stjärn­cen­tern (näst bäst be­tald i he­la NHL) kan pre­ste­ra med skick­li­ga­re spe­la­re runt sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.