11. PA­TRICK KA­NE

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Chi­ca­go Black­hawks.

Po­si­tion: For­ward. Ål­der: 29 år. Land: USA. Black­hawks stor­hets­tid ver­kar va­ra över, men ar­tis­ten Ka­ne ser fort­fa­ran­de till att det är ”show­ti­me” i Uni­ted Cen­ter kväll ef­ter kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.